Piąty Dzień Papieski w naszej parafii


Dnia 16.10.2005 r. z okazji piątego dnia Papieskiego - w 27 rocznicę wybory na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły - odbył się w naszej parafii wieczorek papieski, który zorganizowała młodzież z naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20.00 a rozpoczął je ks. kan. Tadeusz Czyż. Ks. Proboszcz wspominał swoje wizyty u Ojca Świętego. Następnym elementem naszego spotkania było uroczyste wniesienie portretu Jana Pawła II. Po dojściu do miejsca, gdzie został umieszczony portret zebrani wysłuchali pamiętnych słów, które świat usłyszał 16 X 1978 - Habemus Papam, następnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Ojca Świętego - Barkę. W czasie spotkania czytane były wypowiedzi papieża dotyczące prawdy- w ten sposób przybliżyliśmy się do głównego hasła tegoż dnia - „Jan Paweł II - Orędownik Prawdy.”

Z wielkim wzruszeniem wszyscy zebrani wsłuchiwali się w odtwarzane wypowiedzi naszego rodaka, które kierował do naszego narodu w czasie swoich pielgrzymek. Bardzo wzruszająca była wypowiedź z Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002 r.- kiedy to słabnącym głosem wypowiedział prośbę : „ Nie ustawajcie w modlitwie w mojej intencji za życia mojego i po śmierci.”

W czasie spotkania dwie grupy scholi - starsza i młodsza pod opieką x. Sylwestra wykonywała ulubione papieskie piosenki i pieśni.

Gdy na zegarach wybiła godz. 21.00 złączyliśmy się z Duchową Stolicą Polski- Jasną Górą i w słowach Apelu Jasnogórskiego prosiliśmy Matkę Bożą- Tą której Ojciec Święty zawierzył swoje posługiwanie – by dane było Kościołowi czcić Jana Pawła II na ołtarzach. Po dośpiewaniu Apelu kapłan wystawił Najświętszy Sakrament a wierni odśpiewali Koronkę Do Bożego Miłosierdzia, po której zmówiliśmy modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II .

Po udzieleniu błogosławieństwa słowo końcowe powiedział x. kanonik i przypomniał słowa papieża z 22 X 1978: „ Nie lękajcie się- otwórzcie drzwi Chrystusowi.”

Gdy dzwony wybiły godz. 21.37 w kościele zgasły światła a zgromadzeni ludzie trzymając w rękach zapalone znicze, zamilkli i w ciszy serca dziękowali Miłosiernemu Bogu za dar papieża- Polaka.

Po skończonej wieczornicy wszyscy trzymając się za ręce na znak jednej rodziny śpiewaliśmy piosenki religijne.

W czasie naszego spotkania mogliśmy oglądać wyświetlane slajdy z różnego okresu życia Jana Pawła II od wczesnego dzieciństwa poprzez święcenia biskupie, wybór na Namiestnika Chrystusowego na Ziemi, do ostatniego- cyprysowej trumny.

 Karol Amroż