Krąg biblijny - prowadzony pod przewodnictwem ks. Marka Pruszkowskiego

 

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:16, BW)

 

Krąg biblijny ma swoje spotkania co dwa tygodnie - w środy o godz. 1830 - po mszy Św.

Do grupy może się każdy włączyć – zapraszamy.

 

 

 

 Czy żeby poznać wolę Boga wobec ciebie, potrzebujesz jakiegoś specjalnego znaku, wizji lub powołania?

Przekonaj się, co mówi Biblia.

 

 

 

Jak żyć Ewangelią?

 

Pięć kroków duchowej drogi (inspirowane przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów)

  

I krok: lectio. Przeczytaj wieczorem tekst Ewangelii przewidywany na jutro i zapytaj siebie: Co Bóg mówi? Staraj się usłyszeć główne przesłanie. Pytaj siebie czy znalazłeś klucz do jego serca. W głębszym zrozumieniu tekstu możesz pomóc sobie wybranym komentarzem biblijnym, przypisami, które znajdują się pod spodem świętego tekstu. Możesz także przeczytać ten sam tekst udając się do tekstów paralelnych, a także innych przekładów. To wszystko może uczynić bardziej twórczym i uważnym Twoje spotkanie z tekstem Ewangelii. Tekst Ewangelii przeczytany z wiarą przed spoczynkiem pozwala „zasnąć z ziarnem Słowa” w sercu i czekać na jego stopniowe owocowanie.

 

II krok: mediatatio. Najlepiej rano, przed zajęciami, spotkaj się ze Słowem Ewangelii. Przebywaj z nim, zgłębiaj je z miłością i cierpliwością. Pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie? Smakuj Słowo, „traw” je i zgłębiaj jako Twój pokarm na dzisiaj. Pozwól Słowu, aby zadawało Ci pytania, konfrontowało Cię z prawdą o Tobie samym, wzywało do nawrócenia, pociągało do pójścia za Nim, do podejmowania konkretnych decyzji i wyborów, zgodnych z Jego wolą. Jako konkretną pomoc do meditatio i oratio proponujemy wprowadzenia do medytacji K. Wons, „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień (t.I-IV), Wyd. Salwator, Kraków 2006.

 

III krok: oratio. Zachowaj w sercu Słowo, które stało się Twoim pokarmem. Pytaj siebie: „Co ja chcę powiedzieć teraz Bogu? Jakie poruszenia budzą się w moim sercu?” Pozwól, aby Twoje serce nasycone Słowem mogło się modlić spontanicznie, pod wpływem Słowa. Staraj się powtarzać w sercu, w różnych okolicznościach dnia modlitwę, która rodzi się w Tobie pod wpływem Słowa. Możesz uwielbiać, dziękować, prosić, błagać… zmagać się ze Słowem. Chodzi o to, aby Twój umysł serce i wola poddały się ostatecznie Słowu.

 

IV krok: contemplatio. Jest owocem wiernego trwania przy Słowie - modlitwą obecności, w której często wszystko „dzieje się bez słowa”. Jest trwaniem w Nim. Może być „ułamkiem” chwili; może pojawić się nagle, np. podczas zajęć. Jest jak fala oceanu Bożej miłości rozlewającej się w sercu; może też zamienić się w modlitwę obecności podczas adoracji Słowa lub Najświętszego Sakramentu. Prowadzi do zażyłego zjednoczenia z Bogiem: z Jego pragnieniami, dążeniami i wolą w konkretnych sytuacjach życia.

 

V krok: collatio. Ten krok przeżywany jest we wspólnocie. Spotkanie najlepiej planować pod koniec tygodnia, po dniach modlitwy Słowem, przeżytej na osobistej lectio, mediatatio, oratio, contemplatio. Słowo, które nawiedziło każdego z osobna pośród wydarzeń dnia, teraz nawiedza całą wspólnotę. Wspólne dzielenie się Słowem może być okazją do głębszego zrozumienia lectio i pogłębienia mediatatio, zwłaszcza, gdy grupę prowadzi osoba posiadająca szersze przygotowanie biblijne. Byłoby wielce korzystne, gdyby w ostatniej fazie spotkania moderator grupy wprowadził wszystkich w lectio Ewangelii przewidzianej na najbliższą niedzielę. Wprowadzenie moderatora może pokazywać jak należy przygotować się do uważnego i zrozumiałego czytania tekstu biblijnego, wskazywać na pomoce. Jeśli grupa spotyka się rzadziej niż co tydzień, wówczas podczas spotkania uczestnicy mogą dokonać syntezy całej przebytej drogi duchowej, dzieląc się tym jak prowadziło ich Słowo od ostatniego spotkania. Mogą też podzielić się pojedynczym, wybranym doświadczeniem. Ostatecznie collatio ma prowadzić do wzmocnienia i pogłębienia wiary każdego z uczestników; ma pomagać w rozeznawaniu woli Bożej i przygotowywać do wyborów i decyzji pośród codziennych spraw. Dojrzałość indywidulaną i wspólnotową grupy rozpoznaje się po owocach, które rodzą się w codzienności.

 

 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hebr. 4:12)