Ministranci - opiekunem tej grupy jest ks. Rafał Jaworski

 

       Obecnie w naszej parafii jest 45 ministrantów. Panu Bogu przy ołtarzu większość z nas służy kilka, a nawet kilkanaście lat. Staramy się, aby być jak najbliżej Chrystusa – być Jego przyjacielem. Dzięki posłudze ministranckiej stajemy się lepszymi, pogłębiamy i umacniamy swoja wiarę.

    Z naszej parafii chłopcy, którzy przez długie lata byli ministrantami, zostali powołani w dalszą drogę, aby służyć Panu Bogu, wypełniać Jego przykazania oraz głosić Słowo Boże. I tak np. nasz kolega, długoletni ministrant Tomasz Herc, ukończył Seminarium  Duchowne w Radomiu – obecnie jest księdzem i często gości w naszej parafii. Za jego śladem poszedł kolejny nasz kolega, dobry i szlachetny Józef Orzechowski, zaś Karol Amroż 18 sierpnia 2006 r. rozpoczął nowicjat w klasztorze ojców Karmelitów, uyzskał święcenia zakonne i obecnie jest Ojcem Karmelitą.

To oni byli, są i pozostaną dla nas wzorem jakim należy być ministrantem. Prośmy, więc dla nich o wytrwanie w posłudze, o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wszelkie łaski, które są potrzebne w ich dalszej drodze.

       W służbie ministranckiej są zadania i obowiązki, które należy sumiennie wykonywać, ale są też i rozrywki. Zadaniami i obowiązkami są: obecność, uczestnictwo i posługa na wyznaczonych Mszach Świętych, obecność na spotkaniach ministrantów, pomoc w przygotowywaniu dekoracji kościoła na różne uroczystości i święta. Wspólne wycieczki rowerowe, ogniska, piesze pielgrzymki oraz turnieje piłki nożnej. Dzięki naszemu proboszczowi powstała salka sportowa.

    Można tam miło spędzić czas grając w bilard czy tenisa stołowego. Jest także świetlica, w której przy pomocy nauczycieli można odrobić trudne zadania domowe.

    Tak więc wraz z naszym opiekunem zachęcamy wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć. Pragniemy aby powstała jeszcze większa grupa ministrantów. Nasze spotkania odbywają się w sobotę o 1000 dla ministrantów i kandydatów.

                                                                                         Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                    Ministranci.