Ruch Światło-Życie

 

 

Ruch Światło-Życie jest ruchem odnowy Kościoła., przeznaczonym dla wszystkich stanów Kościoła i ludzi w każdym wieku: dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych żyjących indywidualnie w świecie, małżonków i osób konsekrowanych. Drogę w Ruchu można zacząć w każdym wieku, bo dla każdego przewidziana jest nieco inna ścieżka duchowego wzrostu (tzw. formacja).

Formacja oazowa to:

  •  uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach w małych grupach w parafii

  • rekolekcje wakacyjne trwające 15 dni oraz Oazy Modlitwy, czyli weekendowe spotkania w Pionkach odbywające się raz na miesiąc.

Oazy(Rekolekcje wakacyjne) dla dzieci:
I stopień Oazy Dzieci Bożychpo klasie III podstawówki
II stopień Oazy Dzieci Bożychpo klasie IV podstawówki
III stopień Oazy Dzieci Bożychpo klasie V podstawówki

Oazy(Rekolekcje wakacyjne)  dla Młodzieży:
I stopień Oazy Nowej Drogipo klasie VI podstawówki
II stopień Oazy Nowej Drogipo klasie I gimnazjum
I stopień Oazy Nowego Życiaod klasy II gimnazjum
II stopień Oazy Nowego Życiapo oazie I stopnia ONŻ
III stopień Oazy Nowego Życiapo oazie II stopnia ONŻ
 

Głównym celem Ruchu Światło-Życie jest prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej.Na spotkaniach poruszamy tematy dotyczące Boga, Chrystusa, Ducha Świętego, Maryi a także innych świętych, którzy są dla nas wzorem. Oprócz tego zastanawiamy się jak na co dzień powinno wyglądać życie chrześcijanina, czyli jak żyć w zgodzie z naszą rodziną, znajomymi czy ludźmi przypadkowo napotkanymi. Młodzież gimnazjalna na spotkaniach omawia dziesięć Drogowskazów Życia Nowego Człowieka, którymi są:
- JEZUS CHRYSTUS - Światło i Życie oraz jedyna Droga do Ojca,
- NIEPOKALANA - najdoskonalszy wzór Nowego Człowieka,
- DUCH ŚWIĘTY – On sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu,
- KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek,
- SŁOWO BOŻE - światło życia,
- MODLITWA - oddech Nowego Życia,
- LITURGIA - uprzywilejowane miejsce spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym,
- ŚWIADECTWO – wyznawanie Chrystusa,
- NOWA KULTURA - uwolnienie człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz rozwijanie wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia,
- AGAPE czyli piękna miłość - Duch Święty rozlewa ją w sercach naszych, dzięki niej osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich.

 

W naszej parafii prowadzone są spotkania dla:
1. Dzieci ze szkoły podstawowej (grupa ok. trzynastoosobowa) w soboty o godz.11
2. Młodzieży gimnazjalnej (grupa sześcioosobowa) w piatki o godz.18

 

Wszystki chętnych serdecznie zapraszamy !