Informacje duszpasterskie

 

 

II Niedziela Wielkiego Postu

25.02.2018r

   

 1. Trwa święty czas Wielkiego Postu. Jego istotą ma być nasze nawrócenie. Do tego potrzeba pokory opartej na wierze, nadziei i miłości. Nawrócenie ma się dokonać w naszym wnętrzu – nie może pozostać tylko w sferze zwyczaju... Takiemu nawróceniu chrześcijanina służą rekolekcje.

   

 2. Nasza wspólnota parafialna w tym duchu i tak usposobiona przeżywać będzie swoje rekolekcje wielkopostne:

  dzieci szkół podstawowych i gimnazjum od 14 - 16 marca;

  ogół wiernych od 16 – 18 marca.

  Spowiedź święta będzie w sobotę 17 marca dla wszystkich.

  Program w gazetce „Ziarna Wiary".

   

 3. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary składane do puszek przed kościołem, którymi wspomagamy polskich misjonarzy.

   

 4. Co roku przystrajamy kwiatami „Grób Pański” i „Ciemnicę”. Kto będzie chciał złożyć ofiarę na ten cel może to uczynić podczas „Gorzkich Żali” lub do skarbonki w kościele z napisem „na kwiaty".

   

 5. Miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi. Żywy kult św. Józefa jest drogą odnowienia zagubionej polskiej rodziny.

   

 6. Miesiąc rozpoczniemy I Czwartkiem, Piątkiem i Sobotą. Spowiedź wynagradzająca w tygodniu na Mszach, w Piątek również na drodze krzyżowej.

   

 7. Zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową na Święty Krzyż do 11 marca w kancelarii parafialnej, a także u Ks. Marka.

   

 8. Każdy kto pragnie przekazać 1% na Caritas może zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania tj. 900 –1000, 1600 -1800 z rocznym zeznaniem podatkowym. Mamy osobę doświadczoną w wypełnianiu PIT –ów, która bezpłatnie pomoże w rocznym rozliczeniu.

   

 9. Wypełniając roczne zeznania podatkowe możemy jeden procent swego podatku ofiarować na cele charytatywne. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy co należy wpisać w „pitach”, aby pomóc innym.

  Aby przekazać 1% podatku na cele Stołówki przy naszej parafii należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego:

  KRS nr 0000222733 Caritas Diecezji Radomskiej

  dopisać przy celu szczegółowym: PZC – Św. Trójca

  Zgłaszając się do Stołówki pomożemy bezpłatnie wypełnić PIT - rocznego rozliczenia podatkowego. Można zostawiać PIT-y w kancelarii.

   


   

 

Ostatnia aktualizacja: