Arcybractwo Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w parafii Świętej Trójcy w Starachowicach

      

 

Opieka duchowa: ks. Zbigniew Zep

Zelatorzy: Teresa i Antoni Wiącek

Spotkania modlitewno-formacyjne: pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej o 730 w Kaplicy Matki Bożej

 

Historia Straży Honorowej NSPJ

            Duchowe początki Straży Honorowej sięgają Kalwarii. Tam, obok wiszącego na krzyżu Zbawiciela, którego Serce zostało przebite włócznią, stanęli jako pierwsi: Najświętsza Maryja Panna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena. W XVII w. Najświętsze Serce Jezusa objawiło się wielkiej czcicielce tego serca, zakonnicy – wizytce św. Małgorzacie Marii Alacogue w klasztorze Nawiedzenia w Paray– le Monial we Francji. Dwieście lat po wielkich objawieniach w Paray – le Monial s. Maria od Najświętszego Serca Bernaud (1825-1903) – przejęta treścią objawień udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacogue 13 marca 1863r. powołała w klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa kontynuującą to duchowe dziedzictwo. Po roku zatwierdzona, jako bractwo, czternaście lat później stała się Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud pragnęła, aby jej celem było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi świata. W Polsce w Krakowie Bractwo Straży Honorowej NSPJ założyły w 1868r. krakowskie Siostry Wizytki z upoważnienia dyrekcji Straży w macierzystym Bourg-en-Bresse. Bractwo krakowskie zatwierdził kanonicznie biskup Antoni Gałecki w roku 1869. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. papież Pius XI wyniósł krakowską Straż Honorową NSPJ w dniu 19 stycznia 1919r. do godności Arcybractwa dla całej Polski. Klasztor nawiedzenia NMP w Krakowie ustanowiono zaś główną siedzibą dyrekcji tegoż Arcybractwa i tak jest do dnia dzisiejszego.

 

Cel wspólnoty

            Zasadniczym celem Straży Honorowej jest odpowiedź na miłość Chrystusa, która pozostaje nieodwzajemniona przez ludzi, o czym świadczy skarga Pana Jezusa przekazana zakonnicy wizytce siostrze Małgorzacie Marii Alacogue w objawieniach (1673-1675): „Szukałem, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem”. Wtedy to Pan Jezus przekazał jej także doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca i przepraszania Go za grzechy całego świata. Członkowie Straży Honorowej wybierają dowolną godzinę w ciągu dnia i ofiarują ją Boskiemu Sercu poprzez czuwanie modlitewne, adorację Najświętszego Sakramentu w duchu miłości i wynagrodzenia za własne grzechy i grzechy wszystkich ludzi. Ta godzina przyczynia się do pogłębienia pamięci o Chrystusie i prowadzi nas do przyjaźni z Jego Sercem.

 

Nasza działalność

            Straż Honorowa NSPJ w naszej parafii istnieje od 1987r. Założycielem jej był brat Jerzy Kamiński. Po jego śmierci dwa lata pełniła obowiązki zelatorki siostra Marianna Jurek, która rozchorowała się i kilka lat członkowie Straży czuwali przy Sercu Pana Jezusa, ale nie mieli przewodnika duchowego. Od 1999r. funkcję zelatorki na prośbę księdza kanonika Tadeusza Czyża, proboszcza naszej parafii objęła siostra Bogusława Przepióra. W Księdze Wpisowej Straży Honorowej jest zapisanych 200 członków. Na przestrzeni trzydziestu lat działalności Straży Honorowej zmarło 52 osoby. Aktualnie stan liczebny wynosi 148 członków. Opiekunem duchowym Straży Honorowej jest ks. Zbigniew Zep.

            W tym roku obchodziliśmy 30-tą rocznicę działalności Straży Honorowej w naszej parafii. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia zelatorka Bogusława Przepióra zrezygnowała z funkcji zelatorki i wszyscy członkowie na spotkaniu stowarzyszenia wybrali jednogłośnie nowych zelatorów – małżeństwo Teresę i Antoniego Wiącków. Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej w Krakowie zaaprobowała wybór nowych zelatorów i przysłała im dyplomy zelatorskie. Zostały one wręczone im po uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej przez głównego celebransa księdza Wiktora Nowińskiego.

            Członkowie Straży Honorowej uczestniczą w codziennej Eucharystii, adorują pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W pierwszy czwartek miesiąca rozważają Godzinę Świętą po Eucharystii. W pierwszy piątek miesiąca bierzemy udział we Mszy Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy wszystkich ludzi, a następnie udajemy się do kaplicy Matki Bożej na spotkanie modlitewno – formacyjne. Uczestniczymy we wszystkich nabożeństwach według kalendarza liturgicznego. Bierzemy aktywny udział w procesji Bożego Ciała ze sztandarem i światłem oraz w Oktawie. Organizujemy pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych, uczestniczymy w ogólnopolskiej pielgrzymce strażowej na Jasną Górę oraz w rekolekcjach formacyjnych organizowanych przez siostry wizytki w Częstochowie. Honorowym posterunkiem naszej modlitwy i jedności z Panem Bogiem jest Najświętszy Sakrament, który w naszej świątyni ma wieczystą (codzienną) adorację. Przy spotkaniach członkowie Straży Honorowej witają się hasłem: „Niech Żyje Jezus!”, a brat lub siostra odpowiada: „Zawsze w Sercu Mym!”. Stałą modlitwą członków Straży jest pamięć modlitewna za żywych i umarłych oraz o beatyfikację założycielki Straży Honorowej s. Marii od Serca Jezusowego.

            Zelatorzy Straży Honorowej NSPJ utrzymują stały kontakt z Dyrekcją Arcybractwa Straży Honorowej w Krakowie, która przysyła nam materiały, modlitewniki i czasopismo strażowe zatytułowane: „Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

 

Członkowie Straży Honorowej NSPJ z naszej parafii oczekują i zachęcają do przynależności do Straży i udziału w modlitwach, aby wspólnie wielbić Boga, który w Sercu Swojego Syna objawił nam nieskończoną miłość do człowieka. Może tu znajdziesz pokój serca i sens życia.

Przyjdź! Boże Serce czeka! Boże serca zaprasza!

 


 

            W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2017 do Godziny Obecności przy Sercu Pana Jezusa dołączyli nowi kandydaci ze wspólnoty parafialnej: Magdalena Jagiełło, Anna Kwiecień oraz Czesława Pyszczek, którzy na Sumie o 1130 złożyli uroczyste ślubowanie.